KWALITEITSBELEID

 

Supervisie en Psychotherapie Praktijk Milka Mileusnic:

Ik handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut GGz en houd me aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, waaronder de wet die het tuchtrecht regelt en het beroepsgeheim; de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Mijn lidmaatschappen (Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten, Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma, Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie, Vereniging voor Schematherapie, Vereniging  EMDR Nederland, Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen & Psychotherapeuten), registraties en deelname aan twee intervisiegroepen en twee lerende netwerken zijn een garantie voor de bewaking van de deskundigheid en kwaliteit.

Kwaliteitstatuut Milka Mileusnic: 

Kwaliteitsstatuut Milka Mileusnic
PDF – 99,2 KB 174 downloads

 

Stichting 1nP:

1nP online is aangesloten bij Parnassia Groep en werkt met het kwaliteitsstatuut van Parnassia Groep; meer informatie kunt u vinden op de website van Stichting 1nP: 

https://www.1np.nl/praktische-info/kwaliteit

 

KLACHT

 

Een klacht probeer ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken:

 

Bij Supervisie en Psychotherapiepraktijk Milka Mileusnic is er mogelijkheid om een beroep te doen op de klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Voor meer informatie daarover raadpleeg LVVP.
U vindt hier meer informatie over de klachten en geschillen in de zorg: Wkkgz 

 

Stichting 1nP heeft klachtfunctionarissen waar u contact mee kunt opnemen bij klachten en geschillen. Ook heeft u de mogelijkheid online een klachtenformulier in te dienen. Stichting 1nP is ook aangesloten bij de Stichting Client Vertrouwenspersoon. U vindt alle informatie op de website van 1nP: https://www.1np.nl/praktische-info/klantsignalen